EK duomenimis, per pastaruosius dešimt metų (2013–2022 m.) daugiausiai paukštienos ES pagamino 2020 m. – 13,664 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu paukštienos gamyba padidėjo 1,935 tūkst. t. Prognozuojama, kad 2023 m., palyginti su 2022 m., šios mėsos gamyba gali padidėti 1,1 proc. ir sudaryti 13,22 mln. t. 2022 m. didžiausią kiekį paukštienos pagamino Lenkija (2,730 mln. t arba 21 proc. visos ES pagamintos paukštienos), Ispanija (1,639 mln. t arba 13 proc.), Vokietija (1,542 mln. t arba 12 proc.), Prancūzija (1,504 mln. t arba 11 proc.), Italija (1,213 mln. t arba 9 proc. ) ir Olandija (864 tūkst. t arba 7 proc.), likusios šalys – 3,496 mln. t (27 proc.).

Pastaraisiais metais paukštienos suvartojimas pasaulyje augo dėl  konkurencingos vištienos kainos kitų mėsos produktų atžvilgiu. Europos Sąjungoje dėl lėtėjančios ekonomikos ir išaugusių maisto produktų kainų 2021 m. buvo nustatytas paukštienos suvartojimo apimties sumažėjimas 1,33 proc. (iki 11,869 mln. t.) Prognozuojama, kad 2023 m., palyginti su 2022 m., paukštienos suvartojimas išaugs 2,5 proc. ir sudarys 12,244 mln. t.

Pastarąjį dešimtmetį didžiausias paukštienos apsirūpinimas buvo fiksuotas 2019 ir 2020 m. (po 114 proc.). Prognozuojama, kad 2023 m. apsirūpinimas paukštiena turėtų sudaryti 108 proc., kai 2022 m. siekė 109 proc. 

EK duomenimis, 2023 m. sausio–gegužės mėn. ES eksportavo 811 tūkst. t paukštienos už 1,919 mlrd. EUR, t. y. 1,99 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. ES paukštienos importas sudarė 365,735 tūkst. t – 13,50 proc. daugiau nei 2022 m. sausio–gegužės mėn. (322,224 tūkst. t). Paukštienos importo vertė padidėjo 25,69 proc. ir sudarė 910 mln. EUR.

Šaltinis – EK

ES paukštienos gamybos, suvartojimo ir prekybos apžvalga