2023 m. pirmąjį pusmetį Vokietija eksportavo 1,018 mln. t kiaulienos (įskaitant šalutinius produktus) – 14,31 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus analizuojamu laikotarpiu į kitas ES šalis buvo eksportuota 856 tūkst. t kiaulienos ir tai 13,18 proc. mažiau nei 2022 m. pirmąjį pusmetį, o į trečiąsias šalis – 162 tūkst. t – 19,80 proc. mažiau. Dvi svarbiausios šalys pirkėjos buvo Nyderlandai ir Italija, kurioms teko apie 36 proc. Vokietijos eksporto į ES šalis, nepaisant to, kad kiaulienos eksportas iš Vokietijos į Nyderlandus ir Italiją sumažėjo po 11 proc., atitinkamai iki 155 tūkst. t ir 152 tūkst. t. Tikėtina, kad gana aukštos kiaulienos kainos turėjo įtakos prekybai. Be to, 2020 m. Vokietijoje kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui, vis dar išlieka kiaulienos eksporto tiekimo kliūčių į kai kurias trečiąsias šalis.

Šaltinis: AMI

2023 m. pirmąjį pusmetį Vokietijos kiaulienos eksportas sumažėjo