2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 455,358 tūkst. kiaulių – 7,21 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2023 m. sausio–liepos mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 8,31 proc. mažiau nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2023 m. sausio–liepos mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 11,35 proc. (2022 m. sausio–liepos mėn. – 22,99 proc.), E kategorijos – 69,11 proc. (2022 m. sausio–liepos mėn. – 64,21 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2023 m. sausio–liepos mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 236,66 EUR/100 kg ir buvo 45,45 proc. aukštesnė nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje 2023 m. sausio–liepos mėn. sudarė 238,62 EUR/100 kg ir buvo 43,27 proc. aukštesnė nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 232,01 EUR/100 kg ir buvo 36,24 proc. aukštesnė nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje padidėjo 51,37 proc. (iki 250,19 EUR/100 kg), Lenkijoje – 43,34 proc. (iki 242,41 EUR/100 kg), Estijoje – 30,54 proc. (iki 212,59 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 239,65 EUR/100 kg (+37,73 proc.) ir 235,40 EUR/100 kg (+27,12 proc.) skerdenų.

2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 178,00 EUR/100 kg – buvo 48,54 proc. aukštesnė nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 48,57 proc., antros (106–115 kg) – 48,90 proc., trečios (116–140 kg) – 44,75 proc., o paršavedžių – 76,68 proc.

Šaltiniai: ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 7,21 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 46 proc.