2023 m. III ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 183,99 tūkst. kiaulių – 4,54 proc. mažiau nei 2023 m. II ketvirtį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 4,07 proc. mažiau nei 2023 m. II ketvirtį. 2023 m. liepos–rugsėjo mėn. vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina sudarė 184,72 EUR/100 kg – buvo 1,11 proc. žemesnė nei 2023 m. II ketvirtį. 2023 m. III ketvirtį, palyginti su 2023 m. II ketvirčiu, Lietuvoje vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę sumažėjo 0,98 proc. (iki 244,67 EUR/100kg skerdenų). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių E klasės supirkimo kaina Lietuvos skerdyklose sudarė 247,14 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 1,01 proc. žemesnė nei 2023 m. II ketvirtį. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu kitose ES šalyse kito įvairiai. ES rinkoje kiaulių vidutinė supirkimo kaina pagal skerdenas 2023 m. III ketvirtį, palyginti su 2023 m. II ketvirčiu, sumažėjo 0,96 proc. ir sudarė 238,67 EUR/100 kg. Kiaulių skerdenų vidutinė kaina Lenkijoje sumažėjo 4,60 proc. (iki 244,72 EUR/100 kg), Latvijoje – 2,72 proc. (iki 256,33 EUR/100 kg), o Estijoje padidėjo 2,07 proc. (iki 220,32 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu sudarė atitinkamai 248,70 EUR/kg (+0,76 proc.) ir 241,13 EUR/kg (-2,68 proc.).

Dėl pastaraisiais metais daug kur susiklosčiusios sunkios ekonominės padėties, susijusios su didelėmis veiklos sąnaudomis ir maža grąža, daugelis ūkininkų uždarė savo ūkius, todėl sumažėjo laikomų kiaulių skaičius. Kiaulių supirkimo kainos daugelyje Europos šalių nepaisant mažos pasiūlos nuo rugpjūčio mėn. pradėjo mažėti ir 2023 m. rugsėjo mėn. ES rinkoje vidutinė kiaulių supirkimo kaina siekė 228,31 EUR/100 kg, tai yra apie 4,08 proc. mažesnė kaina nei 2023 m. rugpjūčio mėn. Pagrindinė priežastis – silpnėjanti mėsos rinka. Nors pastaruoju metu sumažėjusios kiaulių supirkimo kainos galėtų šiek tiek pagyvinti prekybą, tarptautinis konkurencingumas vis dar nėra užtikrintas.

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2023 m. III ketvirtį kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 3,55 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą