2023 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva eksportavo 155,287 tūkst. kiaulių – 4,38 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 71 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2022 m. sausio–rugsėjo mėn., į ją Lietuva  eksportavo 5,57 proc. mažiau kiaulių. Į Lenkiją buvo eksportuota 110,178 tūkst. kiaulių, kurių vidutinė kaina sudarė 171,85 EUR/vnt., kai tuo tarpu 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu kaina sudarė 133,77 EUR/vnt. Į Latviją (į kurią Lietuvos gyvų kiaulių eksportas sudarė apie 29 proc. visų Lietuvos kiaulių eksporto) 2023 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 0,58 proc.

2023 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2022 m. sausio–rugsėjo mėn., kiaulių  importas į šalį padidėjo 4,50 proc. ir sudarė 111,087 tūkst. vnt. Vidutinė importo kaina sudarė 120,36 EUR/vnt., o 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu – 77,73 EUR/vnt. Pagrindine  kiaulių tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Latvija – 107,468 tūkst. vnt. (97 proc. nuo gyvų kiaulių importo kiekio).

Šaltinis LSD

2023 m. sausio–rugsėjo mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas mažėjo, o importas didėjo