Šių metų I pusmetį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersti 3 600 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 1 080,85 t galvijienos skerdenų. Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2023 m. I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, sumažėjo 1,23 proc. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2023 m. I pusmetį sudarė 4,70 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą ekologiškai užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris šių metų I pusmetį buvo didesnis 6,64 proc. nei galvijų, užaugintų įprastinės gamybos ūkiuose, ir sudarė 300,24 kg. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2023 m. I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, sumažėjo 2,40 proc. ir sudarė 188,57 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 6,20 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Šių metų I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina sumažėjo 2,21 proc. ir sudarė 374,61 EUR/100 kg (be PVM). Tai 10,58 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2023 m. I pusmetį sumažėjo