Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2023 m. 49 savaitę (12 04–10) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 218,49 EUR/t – kaina buvo 4,41 proc. mažesnė negu prieš savaitę (48 savaitę (11 27–12 03) bei 24,71 proc. mažesnė negu prieš metus (2022 m. 49 savaitę (12 05–11). Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 165,62 EUR/t – 6,58 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bei 43,89 proc. mažesne kaina negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Avižų supirkimo kaina sudarė 165,78 EUR/t ir buvo atitinkamai 10,62 proc. ir 38,59 proc. mažesnė negu prieš savaitę ir metus analogišku laikotarpiu.

Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 49 savaitę, palyginti su 48 savaitę buvusia kaina, padidėjo 2,79 proc. (iki 162,04 EUR/t), bet buvo 43,43 proc. mažesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Rapsai analizuojamu laikotarpiu buvo superkami vidutiniškai po 428,63 EUR/t – 3,67 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bet 35,05 proc. mažesne kaina negu prieš metus.

Šaltinis ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2023 m. gruodžio mėn. pradžioje kviečių supirkimo kaina sumažėjo