Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2023 m. lapkričio mėn. duomenimis, 2023 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 819,3 mln. t, ir tai būtų 0,9 proc. daugiau, palyginti su 2022 m. Kviečių derlius pasaulyje 2023 m. prognozuojamas 2,2 proc. mažesnis nei 2022 m. ir turėtų sudaryti 785,1 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 2,7 proc. didesnis ir turėtų sudaryti 1 510,3 mln. t.

Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2023 m. turėtų sudaryti 273,2 mln. t, tai būtų 1,2 proc. daugiau nei 2022 m. ir tai gali būti 7,4 proc. mažiau, palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2023 m. turėtų sudaryti 133,4 mln. t (2022 m. buvo 133,9 mln. t), o kitų grūdų gali sudaryti 137,5 mln. t – būtų 10,5 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. ES šiaurinėse šalyse, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, 2024 m. žieminių javų pasėlių sėja praėjo sklandžiai.

Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2023 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 56,6 mln. t – 2,0 proc. daugiau nei 2022 m., bet 19,1 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. ir paskutinių penkerių metų vidurkiu. Kviečių derlius analizuojamu laikotarpiu, turėtų sudaryti 22,2 mln. t, tai būtų 14,9 proc. mažiau negu paskutinių penkerių metų vidurkis. Kukurūzų derlius dar nebaigtas nuimti, prognozuojama, kad jis gali sudaryti apie 27 mln. t, tai būtų 20 proc. mažesnis, palyginti su penkių paskutinių metų vidurkiu, nes dėl karo situacijos užsėtas mažesnis kukurūzų pasėlių plotas. Šalyje, esant ekstremaliai situacijai, sunku galutinai įvertinti javų derlių dėl galimų išpuolių prieš energetikos infrastruktūrą, kurie gali apriboti ūkininkų pajėgumus tinkamai išdžiovinti grūdus.

Pasėtas žieminių javų plotas 2024 m. derliui Ukrainoje preliminariais duomenimis gali būti mažesnis nei ankstesnis penkerių metų vidurkis. Karas Ukrainoje ir toliau ribojo prieigą prie laukų ir mažina javų auginimo pelningumą. Žieminių javų sėjai pradžioje taip pat trukdė nepalankios oro sąlygos: mažas kritulių kiekis ir didesnė nei vidutinė temperatūra pietinėje ir centrinėje Ukrainos dalyse, kuriose javų sėja paprastai prasideda anksti.

FAO duomenimis, Rusijoje 2023 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 134,7 mln. t, tai būtų 8,1 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. derliumi. Kviečių derlius iš minėto skaičiaus 2023 m. turėtų sudaryti 92,0 mln. t, tai būtų 10,4 proc. mažiau negu 2022 m., bet 11,9 proc. viršytų paskutinių penkerių metų vidurkį. Rusijos Federacijoje žieminių javų sėjos plotas 2024 m. derliui turėtų viršyti paskutinių penkerių metų vidurkį ir sudaryti apie 11 mln. ha. 

Šaltinis  FAO

FAO 2023 m. pasaulyje prognozuoja didesnį grūdų derlių