Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2023 m. III ketvirtį, palyginti su 2022 m. III ketvirčiu, sumažėjo 9,90 proc. Šių metų III ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 81,51 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 56,52 proc., avižos – 16,92 proc., pupos – 9,91 proc., žirniai – 9,13 proc., miežiai – 3,59 proc., rugiai – 2,26 proc., grikiai – 1,15 proc., kvietrugiai – 0,44 proc., lubinai – 0,07 proc. Ekologiški grūdai sudarė 2,55 proc. visų supirktų 2023 m. III ketvirtį grūdų Lietuvoje. Šių metų III ketvirtį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, ekologiškų grūdų supirkimo kainos sumažėjo: pupų – 19,83 proc., rapsų – 23,50 proc., rugių – 24,38 proc., lubinų – 26,65 proc., avižų – 27,72 proc., žirnių – 31,33 proc., kviečių – 35,28 proc., kukurūzų – 40,62 proc., kvietrugių – 43,49 proc., miežių – 46,00 proc., grikių – 49,29 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 3,48 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, kviečių – 13,24 proc., kukurūzų – 22,88 proc., miežių – 24,24 proc., grikių – 34,96 proc., rugių – 40,53 proc., avižų – 41,58 proc., rapsų – 61,16 proc., žirnių – 68,44 proc., pupų – 87,18 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2023 m. III ketvirtį, palyginti 2022 m. III ketvirčiu, sumažėjo 20,95 proc. ir sudarė 24,49 tūkst. t. Ekologiškos avižos analizuojamu laikotarpiu sudarė 40,33 proc. ekologiškų grūdų eksporto, kviečiai – 38,37 proc., žirniai – 11,62 proc., grikiai – 3,59 proc., pupos – 2,84 proc., miežiai – 1,78 proc., rugiai – 1,33 proc., lubinai – 0,24 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų III ketvirtį, palyginti su 2022 m. III ketvirčiu, sumažėjo 43,52 proc. ir sudarė 4,50 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų avižų, žirnių ir kviečių.

Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, ekologiškų grūdų perdirbimas sumažėjo 1,64 proc. ir sudarė 3,67 tūkst. t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2023 m. III ketvirtį, palyginti su 2022 m. III ketvirčiu, sumažėjo 57,57 proc., kruopų – 41,70 proc. Daugiausia buvo pagaminta grikių kruopų. Ekologiškos duonos pardavimo kiekis analizuojamą laikotarpį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, padidėjo 10,50 proc., o pardavimo kaina sumažėjo 29,42 proc.

2023 m. spalio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 70,37 tūkst. t.

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kiekis ir kainos 2023 m. III ketvirtį sumažėjo