Sertifikuotų ekologinio žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoje 2021 m. padidėjo

Sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 13,41 proc. ir sudarė 2 529 vnt., o sertifikuotas plotas juose padidėjo 11,17 proc. Ariama žemė sudarė 61,90 proc. sertifikuoto ploto. Kviečių plotas sudarė 35,57 proc. sertifikuoto