Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–gegužės mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Jos 2019 m. sausio–gegužės mėn. iš 19 559 pieno gamintojų supirko 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–gegužės mėn. – 520,21 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–gegužės mėn. – 514,15 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc., arba 4,59 tūkst. t. 2019 m. gegužės mėn., palyginus su 2018 m. gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 5,8 proc., arba 7,35 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 229,6 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. gegužės mėn., ji buvo 4,2 proc. didesnė.

2019 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (SP6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. gegužės mėn. vidutinė natūralaus (4,12 proc. riebumo ir 3,34 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su balandžio mėn., sumažėjo 7,3 proc. ir siekė 279,1 Eur, bet, palyginti su 2018 m. gegužės mėn., ji buvo 7,5 proc. didesnė. Nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2019 m. gegužės mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. gegužės mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 341,1 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. gegužės mėn., buvo 6,3 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 295,7 Eur/t, Estijoje – 320 Eur/t, Lenkijoje – 315,4 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. balandžio mėn., ji buvo atitinkamai 10,6 proc., 9,5 proc. ir 2,8 proc. didesnė.

2019 m. gegužės mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo nežymiai – 0,04 tūkst. t, arba 0,01 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 97,03 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo 4,63 tūkst. t, arba 4,6 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. gegužės 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,8 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Pieno gamintojų struktūroje jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,8 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 16,8 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 19,8 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,4 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 21,9 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų kategorijas 2019 m. gegužės mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–gegužės mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,9 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 1,7 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,6 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo 6,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 8,1 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,7 proc. – nuo 419,56 tūkst. t (2018 m. sausio–gegužės mėn.) iki 422,34 tūkst. t (2019 m. sausio–gegužės mėn.).

Pieno pardavimo struktūra pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 254,90 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,3 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 229,59 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2019 m. sausio–gegužės mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 4 161 1 303
Alytaus m. sav. 2 4 5
Alytaus r. sav. 1 049 11 176 5 746
Anykščių r. sav. 385 8 584 4 178
Birštono sav. 29 273 173
Biržų r. sav. 625 12 586 6 371
Druskininkų sav. 60 231 184
Elektrėnų sav. 55 349 267
Ignalinos r. sav. 77 1 998 1 160
Jonavos r. sav. 50 6 710 2 162
Joniškio r. sav. 70 5 832 2 956
Jurbarko r. sav. 760 11 470 6 659
Kaišiadorių r. sav. 210 1 760 1 283
Kalvarijos sav. 335 8 994 3 714
Kauno m. sav. 1 9 9
Kauno r. sav. 113 13 456 4 231
Kazlų Rūdos sav. 134 4 224 1 645
Kelmės r. sav. 1 236 15 840 9 434
Klaipėdos r. sav. 165 7 164 3 268
Kretingos r. sav. 207 6 533 2 826
Kupiškio r. sav. 492 7 657 4 040
Kėdainių r. sav. 219 20 169 6 516
Lazdijų r. sav. 786 7 791 4 049
Marijampolės r. sav. 377 16 955 5 993
Mažeikių r. sav. 279 7 239 3 845
Molėtų r. sav. 313 2 635 1 624
Pagėgių sav. 366 15 350 7 081
Pakruojo r. sav. 62 24 246 7 567
Panevėžio m. sav. 2 2 2
Panevėžio r. sav. 200 23 600 8 104
Pasvalio r. sav. 273 27 314 8 765
Plungės r. sav. 442 16 302 6 979
Prienų r. sav. 560 7 441 4 162
Radviliškio r. sav. 396 17 686 6 821
Raseinių r. sav. 945 14 472 8 189
Rietavo sav. 219 5 670 2 709
Rokiškio r. sav. 319 6 537 3 207
Skuodo r. sav. 621 19 896 8 836
Tauragės r. sav. 836 15 974 8 367
Telšių r. sav. 691 18 428 8 662
Trakų r. sav. 83 620 398
Ukmergės r. sav. 288 3 957 2 194
Utenos r. sav. 250 6 585 3 153
Varėnos r. sav. 139 810 535
Vilkaviškio r. sav. 971 10 995 6 082
Vilniaus r. sav. 50 797 404
Zarasų r. sav. 176 1 929 1 206
Šakių r. sav. 537 32 062 10 251
Šalčininkų r. sav. 284 2 089 1 182
Šiaulių r. sav. 188 12 841 4 681
Šilalės r. sav. 1 458 26 257 14 344
Šilutės r. sav. 897 16 925 10 463
Širvintų r. sav. 199 1 253 853
Švenčionių r. sav. 52 1 776 747
Iš viso 19 559 515 615 229 585
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų penkis mėnesius