Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–liepos mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–liepos mėn. iš 19 931 pieno gamintojų supirko 770,36 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–birželio mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–liepos mėn. – 790,29 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,1 proc., arba 8,84 tūkst. t. 2019 m. liepos mėn., palyginus su 2018 m. liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 1,54 tūkst. t. Per 2019 m. liepos mėn. buvo supirkta 131,326 tūkst. t pieno, 1,2 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. liepa.Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų septynis mėnesius