Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio mėn. iš 13 217 pieno gamintojų supirko 106,5 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2021 m. sausio mėn. – 102,1 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio mėn. – 103,6 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio mėn., pieno supirkimas padidėjo 4,3 proc., arba 1,49 tūkst. t. Per 2022 m. sausio mėn. buvo supirkta 106,5 tūkst. t pieno arba 1,1 proc. daugiau nei 2021 m. gruodžio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. sausio mėn., padidėjo 38,1 proc. ir sudarė 338,31 Eur/t. Palyginus su 2021 m. gruodžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 5,1 proc. didesnė.

2022 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio mėnesį vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų gruodžio mėn., padidėjo 3,3 proc. ir siekė 441,19 Eur, o, palyginti su 2021 m. sausio mėn., ji buvo 40,5 proc. didesnė. Šių metų sausio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. sausio–2022 m. sausio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. sausio mėnesį už natūralų pieną (4,35 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 480,97 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,1 proc. (2021  m. gruodžio mėn. ji buvo 466,62 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. sausio mėn. padidėjo daugiau kaip 4,9 proc. ir buvo 364,37 Eur/t Eur už t (2021 m. gruodžio 347,43 mėn. – 347,43 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. sausio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 420,0 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. sausio mėn., buvo 20,4 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 417,2 Eur/t, Lenkijoje – 400,9 Eur/t, Estijoje – 386,7 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. sausio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 32,8 proc., Lenkijoje – 21,8 proc., Estijoje – 30,4 proc.

2022 m. sausio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 88,52 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 4,3 tūkst. t, arba 5,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 17,9 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio mėn., padidėjo 0,1 tūkst. t, arba 0,4 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. vasario 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,0 proc. Didžiausią dalį pieno – 38,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,8 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,4 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,9 proc., gamintojų skaičius – 10,5 proc., pieno pardavimas – 4,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio mėn. sumažėjo 3,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 7,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 4,5 proc. – nuo 86,36  tūkst. t (2021 m. sausio  mėn.) iki 90,27 tūkst. t (2022 m. sausio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 225,85 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,2 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,22 tūkst. gamintojų, kurie laiko 204,1 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.209101 314
Alytaus r. sav.6582 2374 799
Anykščių r. sav.2241 6953 273
Birštono sav.1440128
Biržų r. sav.4142 5275 340
Druskininkų sav.3942153
Elektrėnų sav.4456207
Ignalinos r. sav.46423974
Jonavos r. sav.341 3652 095
Joniškio r. sav.421 9933 546
Jurbarko r. sav.5312 0755 398
Kaišiadorių r. sav.109255873
Kalvarijos sav.2231 9153 333
Kauno m. sav.125
Kauno r. sav.822 7724 129
Kazlų Rūdos sav.811 0741 688
Kelmės r. sav.9063 1857 768
Klaipėdos r. sav.1251 5393 069
Kretingos r. sav.1351 1172 164
Kupiškio r. sav.3081 5063 288
Kėdainių r. sav.1253 8905 809
Lazdijų r. sav.5091 6753 520
Marijampolės r.2343 5085 285
Mažeikių r. sav.2101 4693 353
Molėtų r. sav.1895081 441
Pagėgių sav.2723 2966 396
Pakruojo r. sav.315 7048 281
Panevėžio r. sav.1364 5437 275
Pasvalio r. sav.2014 6387 339
Plungės r. sav.3213 3896 254
Prienų r. sav.3331 4083 303
Radviliškio r. sav.2573 4036 312
Raseinių r. sav.6312 8126 609
Rietavo sav.1661 2322 474
Rokiškio r. sav.1941 1942 662
Skuodo r. sav.4554 3147 890
Tauragės r. sav.5973 3767 217
Telšių r. sav.5414 1218 561
Trakų r. sav.45102317
Ukmergės r. sav.1878782 096
Utenos r. sav.1571 3572 760
Varėnos r. sav.77127409
Vilkaviškio r. sav.6451 7354 519
Vilniaus r. sav.24181326
Zarasų r. sav.111348895
Šakių r. sav.3417 41710 238
Šalčininkų r. sav.113248616
Šiaulių r. sav.1172 7054 397
Šilalės r. sav.1 1646 05813 508
Šilutės r. sav.6883 5629 335
Širvintų r. sav.90159425
Švenčionių r. sav.20380687
Iš viso13 217106 465204 053
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio mėn. mokama kaina