Pastabos:
* lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2017 m. spalio mėn.
** lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2016 m. lapkričio mėn.
Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2017-12-22 Avių supirkimo vidutinės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagalMS-3 ataskaitą) 2017 m. spalio–lapkričio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn.