Pastabos:
• – konfidencialūs duomenys.
Į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti transportavimo kaštai (2016 m. lapkričio mėn. – 7,37 Eur/100 kg, 2017 m. rugsėjo mėn. – 8,10 EUR/100 kg, spalio mėn. – 7,75 EUR/100 kg, lapkričio mėn. – 7,46 EUR/100 kg skerdenų svorio)

* lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2017 m. spalio mėn.

** lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2016 m. lapkričio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80
2017-12-22 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. rugsėjo–lapkričio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn.