* lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2017 m. spalio mėn.
** lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2016 m. lapkričio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04
2017-12-22 Kiaulių, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-2 ataskaitą) 2017 m. rugsėjo–lapkričio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn.