●–konfidencialūs
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu
* lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2017 m. spalio mėn.
** lyginant 2017 m. lapkričio mėn. su 2016 m. lapkričio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04
2017-12-22 Supirktų kiaulių vidutinės supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos skerdimo įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2017 m. rugsėjo–lapkričio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn.