Pastabos:

* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.
*** patikslinti duomenys

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-01-23 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.