Pastabos:
• – konfidencialūs duomenys.
Į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti transportavimo kaštai (2016 m. gruodžio mėn. – 8,25 Eur/100 kg, 2017 m. spalio mėn. – 7,75 EUR/100 kg, lapkričio mėn. – 7,46 EUR/100 kg, gruodžio mėn. – 8,55 EUR/100 kg, skerdenų svorio)
* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

 

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-01-23 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.