Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu
* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-01-23 Kiaulių vidutinės supirkimo kainos (gyvojo svorio) Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2017 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.