* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

●- konfidencialūs duomenys

1) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė R. Kaušikienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-01-30 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis, t (pagal MS-4 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.