Pastabos:
* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.
Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-02-23 Avių supirkimo vidutinės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-3 ataskaitą) 2017 m. gruodžio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.