* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
*** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.

1) įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu

2) įskaitant bekonų šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis,
priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų
dalis, su kaulais, papilves ir jų dalis

3) (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

4) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

5) išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš
kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Kaušikienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-02-27 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos*, EUR/t (pagal MS-4 ataskaitą) 2017 m. gruodžio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.