Pastabos:
* lyginant 2017 m. su 2016 m.;
į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti transportavimo kaštai;
● – konfidencialūs duomenys.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-03-06 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2010–2017 m.