Pastabos:

Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę;
* lyginant 2017 m. su 2016 m.
● – konfidencialūs duomenys.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-03-06 Galvijų vidutinės supirkimo kainos (gyvojo svorio) Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2010–2017 m.