Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu
●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2017 m. su 2016 m.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-03-06 Kiaulių vidutinės supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos skerdimo įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą) 2009–2017 m.