Pastabos:
* lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2018 m. sausio mėn.
** lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2017 m. vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-03-23 Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., t.