2018 m. vasario mėn. Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 58,509 tūkst. kiaulių – atitinkamai 18,25 proc. ir 8,60 proc. mažiau nei 2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. vasario mėn. Iš to skaičiaus 42,384 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 4,31 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu Lietuvos rinkoje vyrauja aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 68,77 proc., E klasės – 26,53 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 4,648 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 9,75 proc. mažiau nei 2017 m. vasario mėn.
2018 m. vasario mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje sudarė 145,71 EUR/100 kg ir buvo 4,51 proc. didesnė nei sausio mėn., tačiau 3,95 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. vasario mėn. Kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 105,18 EUR/100 kg – buvo 4,46 proc. didesnė nei sausio mėn. ir 2,99 proc. mažesnė nei 2017 m. vasario mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 2,17 proc., antros (106–115 kg) – 3,19 proc., trečios (116–140 kg) – 2,84 proc., o paršavedžių – 5,84 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-03-27 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina padidėjo, o skerdimo apimtys sumažėjo