Pastabos:
* lyginant 2018 m. 15 savaitę su 2018 m. 14 savaite
** lyginant 2018 m. 15 savaitę su 2017 m. 15 savaite
*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-04-19 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 12–15 sav., vnt.