Pastabos:
* lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2018 m. vasario mėn.
** lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2017 m. kovo mėn.
Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-04-24 Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. vasario–kovo mėn., EUR/100 kg (be PVM)