Pastabos:
* lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2018 m. vasario mėn.
** lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2017 m. kovo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-04-24 Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2018 m. sausio–kovo mėn., t.