* lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2018 m. vasario mėn.
** lyginant 2018 m. kovo mėn. su 2017 m. kovo mėn.
● – konfidencialūs duomenys

1) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Kaušikienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-04-30 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis 2018 m. vasario–kovo mėn., t