2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 202,96 tūkst. kiaulių – 3,17 proc. daugiau nei 2017 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius sudarė 147,73 tūkst. vnt. ir buvo 14,63 proc. didesnis nei 2017 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 16,02 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 1,67 proc. daugiau nei 2017 m. I ketvirtį. 2018 m. I ketvirtį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 146,66 EUR/100 kg ir buvo 4,41 proc. mažesnė nei 2017 m. I ketvirtį. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 105,76 EUR/100 kg – buvo 3,34 proc. mažesnė nei 2017 m. I ketvirtį (109,41 EUR/100 kg). 2017 m. I ketvirtį pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 1,86 proc., antros (106–115 kg) – 4,23 proc., trečios (116–140 kg) – 3,76 proc., o paršavedžių – 6,66 proc.
2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 36,917 tūkst. galvijų ir pagaminta 9,859 tūkst. t galvijienos skerdenų, atitinkamai 0,90 ir 1,10 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu. Vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 128,19 EUR/100 kg – buvo 15,90 proc. didesnė nei 2017 m. I ketvirtį.
2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 1,689 tūkst. avių – 5,04 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu. Iš to skaičiaus ėriukų (ne vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimų skaičius, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 13,93 proc. (iki 0,624 tūkst. vnt.), o kitų avių (vyresnių kaip 12 mėn.) – padidėjo 20,61 proc. (iki 1,065 tūkst. vnt.). Šių metų I ketvirtį avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu, padidėjo 5,15 proc. ir sudarė 32,54 t. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių gyvojo svorio kaina sudarė 119,18 EUR/100 kg ir buvo 7,09 proc. mažesnė nei 2017 m. I ketvirtį.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė ir V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 04, 39 70 80

2018-05-03 2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo kiaulių ir avių skerdimo apimtys, tačiau galvijų – nežymiai sumažėjo