2018 m. I ketvirtį Lietuvos skerdyklose pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 31,060 tūkst. galvijų – 0,62 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu. Analizuojamu laikotarpiu vyravo neblogos (O) – 53,72 proc., menkos (P) – 30,91 proc. ir geros (R) – 12,66 proc. galvijų raumeningumo klasių skerdenos nuo visų suklasifikuotų galvijų skaičiaus. Labai geros (U) raumeningumo klasės galvijų skerdenos sudarė 2,63 proc., o puikios (E) – 0,07 proc. nuo visų suklasifikuotų galvijų skaičiaus. Daugiausia Lietuvoje buvo suklasifikuota karvių (41,77 proc.), jaunesnių kaip 2 m. buliukų (37,01 proc.) ir telyčių (14,92 proc.) skerdenų, o mažiausiai – bulių – 5,94 proc., jaunesnių nei 12 mėn. galvijų – 0,20 proc., jaučių – 0,15 proc. nuo visų suklasifikuotų galvijų skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu vidutinis galvijo skerdenos svoris, palyginti su 2017 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo vos 0,11 proc., iki 286,81 kg.
2018 m. I ketvirtį vidutinė galvijų supirkimo pagal skerdenas* kaina sudarė 275,87 EUR/100 kg – 14,85 proc. didesnė kaina, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu.
* į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti gabenimo kaštai (2018 m. I ketvirtį – 8,20 EUR/100 kg, 2017 m. I ketvirtį – 8,26 EUR/100 kg, skerdenų svorio)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-14 2018 m. I ketvirčio galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatų Lietuvoje apžvalga