2018 m. I ketvirtį Lietuvoje buvo suklasifikuota 147,731 tūkst. kiaulių – 14,63 proc. daugiau, palyginti su 2017 m I ketvirčiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2017 m. I ketvirtį S kategorijos kiaulės sudarė 67,15 proc., E kategorijos – 27,94 proc., U kategorijos – 4,48 proc., R–P kategorijų – 0,43 proc. visų suklasifikuotų kiaulių, o 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu S kategorijos kiaulės sudarė 64,91 proc., E – 30,08 proc., U – 4,58 proc., R–P – 0,43 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių.
Lietuvoje 2018 m. I ketvirtį kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 144,72 EUR/100 kg ir buvo 4,63 proc. mažesnė nei 2017 m. I ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 141,29 EUR/100 kg ir buvo 7,96 proc. mažesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2018 m. I ketvirtį, palyginti su 2017 m. I ketvirčiu, didėjo tik Kipre – 1,12 proc. ir Suomijoje – 4,95 proc., o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Prancūzijoje – 13,17 proc., Olandijoje ir Danijoje – po 10,57 proc., Ispanijoje – 10,46 proc. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 6,82 proc. (iki 140,53 EUR/100 kg) ir buvo 2,90 proc. mažesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 4,69 proc. (iki 143,22 EUR/100 kg) ir buvo 1,04 proc. mažesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 3,38 proc. (iki 143,12 EUR/100 kg) ir buvo 1,11 proc. mažesnė nei Lietuvoje.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-05-15 2018 m. I ketvirtį Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo