ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2018 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 10,559 tūkst. avių ūkių (vidutiniškai apie 16 avių vienam laikytojui) ir, palyginti su 2017 m. balandžio 1 d., jų skaičius išliko beveik nepakitęs (padidėjo vos 0,23 proc.). Analizuojamu laikotarpiu buvo įregistruota 172,354 tūkst. avių ir, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius sumažėjo 1,79 proc. Lietuvoje populiariausi išlieka smulkūs avių ūkiai, kuriuose laikomos 3–5 ir 1–2 avys, atitinkamai 2,398 tūkst. ir 2,345 tūkst. ūkių (atitinkamai 22,71 ir 22,21 proc. nuo visų avis laikančių ūkių). Mažiausiai šalyje yra 101–150 avių ir daugiau nei 151 avių laikančių ūkių – atitinkamai 0,94 ir 0,98 proc. nuo visų avis laikančių ūkių. Daugiausia avių ir jų laikytojų buvo įregistruota Alytaus rajono savivaldybėje – atitinkamai 11,333 tūkst. avių ir 875 laikytojai (vidutiniškai apie 13 avių vienam laikytojui). Daugiau-
sia avių vienam laikytojui teko Radviliškio rajono savivaldybėje – po 35 avis, Akmenės rajono – po 33 avis, Biržų ir Telšių rajonų – po 26 avis, o Anykščių ir Raseinių rajonų savivaldybėse – po 25 avis.
ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2018 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 4,151 tūkst. ožkų ūkių (vidutiniškai apie 3 ožkas vienam laikytojui), t. y. 0,19 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu buvo įregistruota 14,422 tūkst. ožkų ir, palyginti su 2017 m. balandžio 1 d., jų skaičius padidėjo 4,27 proc. Lietuvoje 63,72 proc. sudaro smulkūs ožkų ūkiai, kuriuose laikomos 1–2 ožkos (2,645 tūkst. ūkių), ir 23,66 proc. ūkiai, kuriuose laikomos 3–5 ožkos (0,982 tūkst. ūkių). Lietuvoje įregistruotas tik vienas ožkas laikantis ūkis, kuriame laikoma 101–150 ožkų, ir tik 2 ūkiai, kuriuose laikomos daugiau nei 151 ožkos. Analizuojamu laikotarpiu daugiausia ožkų buvo laikoma Vilniaus (913 vnt.), Molėtų (814 vnt.), Širvintų (723 vnt.) ir Alytaus (696 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-16 Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių skaičius, tačiau ožkų – padidėjo