* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2018 m. kovo mėn.

** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.

Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-22 Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. kovo–balandžio mėn., EUR/100 kg (be PVM)