Pastabos:

Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.
• – konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2018 m. kovo mėn.
** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-05-22 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. vasario–balandžio mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)