* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2018 m. kovo mėn.

** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.

*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-22 Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2018 m. vasario–balandžio mėn., t