Pastabos:

* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2018 m. kovo mėn.
** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-05-22 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. vasario–balandžio mėn., vnt.