2018 m. balandžio mėn. Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 12,155 tūkst. galvijų ir pagaminta 3,211 tūkst. t galvijienos skerdenų – atitinkamai 2,27 ir 0,27 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu sumažėjo tik bulių (nuo 24 mėn.) ir veršelių (iki 8 mėn.) skerdimų skaičius, atitinkamai 27,01 proc. (iki 773 vnt.) ir 24,87 proc. (iki 580 vnt.), o kitų kategorijų ir amžiaus grupių – didėjo: jaunų galvijų prieauglio (nuo 8 iki 12 mėn.) – 24,18 proc. (iki 113 vnt.), jaučių (nuo 12 mėn.) – 9,09 proc. (iki 12 vnt.), karvių – 2,01 proc. (5,478 tūkst. vnt.), telyčių (nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo) – 1,66 proc. (iki 1,834 tūkst. vnt.), buliukų (nuo 12 iki 24 mėn. amžiaus) – 1,05 proc. (iki 3,365 tūkst. vnt.). Iš to skaičiaus Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais buvo paskersta 13,58 proc. galvijų. Daugiausia, kaip ir įprasta Lietuvoje, buvo paskersta karvių – 45,07 proc., buliukų – 27,68 proc. ir telyčių – 15,09 proc. nuo visų skerdimų skaičiaus. 2018 m. balandžio mėn. vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 126,24 EUR/100 kg – tai 12,03 proc. didesnė kaina, palyginti su 2017 m. balandžio mėn.
2018 m. balandžio mėn. 10,114 tūkst. galvijų buvo suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 0,82 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. balandžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu galvijų supirkimo pagal skerdenas* kaina sudarė 271,43 EUR/100 kg – 10,37 proc. didesnė kaina, palyginti su 2017 m. balandžio mėn.
* į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti gabenimo kaštai (2018 m. balandžio mėn. – 8,02 EUR/100 kg, 2017 m. balandžio mėn. – 7,73 EUR/100 kg skerdenų svorio)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-28 2018 m. balandžio mėn., palyginti su 2017 m. balandžio mėn., Lietuvos įmonėse sumažėjo galvijų skerdimai