* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su kovo mėn.

** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.
***patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-05-29 Paukštienos gaminių gamyba Lietuvos įmonėse 2018 m. kovo – balandžio mėn., t