Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2018 m. balandžio mėn. sudarė 52 EUR/vnt. ir buvo 11,91 proc. mažesnė nei 2017 m. balandžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Maltoje – 91 EUR/vnt. ir Italijoje – 103 EUR/vnt., o pigiausiai – Prancūzijoje – 33 EUR/vnt. ir Danijoje – 39 EUR/vnt. 2018 m. balandžio mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 45 EUR/vnt. ir buvo 2 proc. mažesnė nei 2017 m. balandžio mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Prancūzijoje – 28,76 proc., Olandijoje – 22,90 proc. ir Vokietijoje – 21,25 proc., o padidėjo tik Vengrijoje – 13,88 proc., Italijoje – 12,62 proc. ir Suomijoje – 7,86 proc.
Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina per metus nepakito. 2018 m. gegužės pradžioje ji sudarė 65–70 EUR/vnt., o 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po
60–70 EUR/vnt.

Šaltiniai: EK, ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-05-29 ES rinkoje mažėjo paršelių kainos