* lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2018 m. kovo mėn.
** lyginant 2018 m. balandžio mėn. su 2017 m. balandžio mėn.
● – konfidencialūs duomenys
1) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-05-30 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis 2018 m. kovo–balandžio mėn., t