Per šių metų pirmuosius keturis mėnesius Lietuvos įmonėse buvo paskerstos 2,187 avys – 3,80 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausio–balandžio mėn. Iš to skaičiaus 68,54 proc. paskerstų avių sudarė avys, paskerstos grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimų skaičius padidėjo 13,02 proc. (iki 1,441 tūkst. vnt.), o ėriukų (ne vyresnių kaip 12 mėn.) – sumažėjo 10,34 proc. (iki 746 vnt.). Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išliko beveik nepakitusi – padidėjo vos 0,11 proc. ir sudarė 41,023 t.
2018 m. sausio–balandžio mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 472,38 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 121,74 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 3,56 ir 4,96 proc. mažesnės kainos nei 2017 m. analogišku laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-06-11 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai