2018 m. sausio–kovo mėn. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1,8 proc. ir sudarė 996,58 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 35,9 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2017 m. sausio–kovo mėn., į ją ES šalys eksportavo 10,9 proc. mažiau kiaulienos (iš viso 357,64 tūkst. t). Į Japoniją (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 11,1 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) ir į Šiaurės Korėją (apie 9,5 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2018 m. I ketvirtį ES kiaulienos eksportas didėjo, atitinkamai apie 5,4 proc. (iki 110,40 tūkst. t) ir 27,1 proc. (iki 94,68 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2018 m. sausio–kovo mėn. ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos, buvo: Honkongas, Filipinai ir JAV, atitinkamai 7,1 proc., 7,0 proc. ir 4,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio.
2018 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2017 m. sausio–kovo mėn., kiaulienos importas į ES šalis padidėjo 4,8 proc. ir sudarė 9,08 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Šveicarija – 5,81 tūkst. t (64 proc. nuo ES kiaulienos importo kiekio). 2018 m. I ketvirtį kiaulienos importas į ES šalis didėjo iš šių šalių: Albanijos – 74,5 proc., Pietų Korėjos – 62,6 proc., Serbijos – 35,9 proc. ir Kinijos – 34,2 proc.

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-06-12 2018 m. I ketvirtį sumažėjo ES šalių kiaulienos eksportas, tačiau padidėjo importas