2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje buvo suklasifikuota 192,559 tūkst. kiaulių – 16,41 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2018 m. sausio–balandžio mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 66,85 proc., E kategorijos – 28,28 proc., U kategorijos – 4,45 proc., R–P kategorijų – 0,42 proc. visų suklasifikuotų kiaulių, o 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu S kategorijos kiaulės sudarė 64,37 proc., E – 30,44 proc., U – 4,75 proc., R–P – 0,44 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių.
Lietuvoje 2018 m. sausio–balandžio mėn. E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 145,86 EUR/100 kg ir buvo 6,57 proc. mažesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje 2018 m. sausio–balandžio mėn. sudarė 141,90 EUR/100 kg ir buvo 9,82 proc. mažesnė nei 2017 m. sausio–balandžio mėn. ir 2,71 proc. mažesnė nei Lietuvoje. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 9,25 proc. (iki 141,05 EUR/100 kg) ir buvo 3,30 proc. mažesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 7,84 proc. (iki 144,17 EUR/100 kg) ir buvo 1,16 proc. mažesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 4,40 proc. (iki 142,95 EUR/100 kg) ir buvo 1,99 proc. mažesnė nei Lietuvoje.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-06-12 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo