Pastabos:

* lyginant 2018 m. gegužės mėn. su 2018 m. balandžio mėn.
** lyginant 2018 m. gegužės mėn. su 2017 m. gegužės mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-06-20 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. kovo–gegužės mėn., vnt.