2018 m. gegužės mėn. kiaulių skerdimo apimtys Lietuvoje sudarė 67,80 tūkst. vnt. ir buvo 9,96 proc. didesnės nei balandžio mėn. ir 8,46 proc. didesnės už 2017 m. gegužės mėn. Iš to skaičiaus 49,03 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP klasifikavimo skalę – 25,49 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu Lietuvos rinkoje vyrauja aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 67,21 proc., E klasės – 27,51 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 5,36 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 10,23 proc. daugiau nei 2018 m. balandžio mėn., bei 9,60 proc. daugiau nei 2017 m. gegužės mėn.
2018 m. gegužės mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje sudarė 145,22 EUR/100 kg ir buvo 3,25 proc. mažesnė nei balandžio mėn. ir 19,26 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. gegužės mėn. Kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 105,13 EUR/100 kg – buvo 3,18 proc. mažesnė nei balandžio mėn. ir 18,64 proc. mažesnė nei 2017 m. gegužės mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-06-28 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo, o skerdimo apimtys padidėjo