Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

 

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-06-28 Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.